تلفن :
۲۲۰۱۵۳۶۳،۴ (۰۲۱)
۲۲۰۱۲۵۶۳،۴ (۰۲۱)
۲۲۰۱۱۹۶۴ (۰۲۱)
فکس :
۲۲۰۱۵۲۸۲ (۰۲۱)
آدرس دفتر مرکزی:
تهران خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت برج سایه طبقه ۱۰ واحد۳ و واحد۴
کد پستی :
۱۹۶۷۷۱۳۶۳۸