دوشنبه 1402/09/13​​​​​​​

قیمت انواع محصولات (کیلو/تومان)

انبار  ذوب‌آهن اصفهان

سایز 12متری طول‌کوتاه
120--
14026400-
16025000-
18025000-
20026800-
22025800-
24026400-
27025600-
30027200-
تیرآهن ST37
سایز 12متری طول‌کوتاه
1225000 -
1423700 -
1623700 -
182360020500
202360020500
2223500 -
2523500 -
2823300 -
3223300 -
میلگرد A3 
سایر محصولات
شرح محصولقیمت
تیرآهن بال‌پهن سبک 1430000
تیرآهن بال‌پهن سنگین 1429000

لینک‌های مرتبط